For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2015 Examinarea preliminara si de fond 29.02.2016 Publicarea cererii (A2) 31.01.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2017 Eliberarea brevetului (C1) 22.08.2020 Valabil pana la 28.02.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4465
(21)Numarul depozituluia 2014 0089
(22)Data depozitului2014.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.08.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare a activităţii dehidrogenazei în biomasă la fermentare
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2017
B1, BOPI 01/2017
A2, BOPI 02/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 21/78 (2006.01); C12N 9/04 (2006.01); C12P 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2016.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.01.31
(47)Data eliberării brevetului2017.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.22
 Data decăderii din drepturi2020.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2014 0089