For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2016 Eliberarea brevetului (C1) 20.01.2020 Valabil pana la 31.07.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4421
(21)Numarul depozituluia 2015 0004
(22)Data depozitului2015.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.01.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de microalgă verde Oocystis borgei  - sursă de glucide  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2016
B1, BOPI 05/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.01.20
 Data decăderii din drepturi2020.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2015 0004