For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2015 Depunerea cererii 11.11.2015 Tansformarea in CBI 02.12.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2017 Eliberarea brevetului (C1) 17.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 14.06.2024 17.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 17.04.2035 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4429
(21)Numarul depozituluia 2015 0112
(22)Data depozitului2015.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; BARSOVA Oxana, MD; SOLDATENCO Olga, MD; STOLEICOVA Svetlana, MD; MORARI Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2015 0057 2015.11.11
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2017
B1, BOPI 07/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/85 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.17
 Data decăderii din drepturi2023.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2015 0112