For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2017 Eliberarea brevetului (C1) 22.03.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 20.06.2024 22.09.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 22.03.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4448
(21)Numarul depozituluia 2016 0030
(22)Data depozitului2016.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD; PRODANIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiUnealtă pentru profilarea solului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2017
B1, BOPI 12/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 13/16 (2006.01); A01B 35/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.12.31
(47)Data eliberării brevetului2017.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Data decăderii din drepturi2023.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2016 0030