For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2018 Eliberarea brevetului (C1) 13.04.2021 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4491
(21)Numarul depozituluia 2016 0042
(22)Data depozitului2016.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; CRASNOSCIOCOVA Margarita, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de desulfitare a vinului destinat distilării
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2018
B1, BOPI 06/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/04 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01); C12H 1/10 (2006.01); C01F 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.06.30
(47)Data eliberării brevetului2018.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.13
 Data decăderii din drepturi2021.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2016 0042