For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2016 Depunerea cererii 18.08.2016 Tansformarea in CBI 24.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2017 Eliberarea brevetului (C1) 21.01.2022 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4486
(21)Numarul depozituluia 2016 0093
(22)Data depozitului2016.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; PLĂVAN Irina, MD; BAHNAREL Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Rhizopus stolonifer pentru biodegradarea compuşilor cobaltului şi nichelului
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2016 0004 2016.08.18
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2017
B1, BOPI 05/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01); C01G 53/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.05.31
(47)Data eliberării brevetului2017.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.01.21
 Data decăderii din drepturi2022.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2016 0093