For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.04.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.03.2022 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4547
(21)Numarul depozituluia 2017 0030
(22)Data depozitului2017.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrod-sculă şi procedeu de prelucrare electrochimică dimensională  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2018
B1, BOPI 01/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/00 (2006.01); B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 9/14 (2006.01); B23H 9/18 (2006.01); B21D 53/06 (2006.01); F28F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.01.31
(47)Data eliberării brevetului2018.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Data decăderii din drepturi2022.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2017 0030