For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2017 Examinarea preliminara 22.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 24.01.2018 Examinarea de fond 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (C1) 06.10.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 19.05.2024 06.10.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4581
(21)Numarul depozituluia 2017 0084
(22)Data depozitului2017.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus  nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de inhibitor al proliferării  celulelor HL-60 ale leucemiei  mieloide umane  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2019
B1, BOPI 07/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.06
 Data decăderii din drepturi2022.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2017 0084