For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.01.2018 Examinarea preliminara 05.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 06.03.2018 Examinarea de fond 31.12.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2019 Eliberarea brevetului (C1) 04.12.2022 Valabil pana la 31.08.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 28.02.2024 04.06.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 04.12.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4607
(21)Numarul depozituluia 2017 0102
(22)Data depozitului2017.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.12.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUROV Volodymyr, UA; LUPAŞCU Tudor, MD; BOGATYREV Victor, UA; KRUPSKA Tatiana, UA; GALABURDA Maria, UA; LUPAŞCU Lucian, MD; POVAR Igor, MD; KOKOSHA Natalia, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial polimeric cu proprietăţi antimicrobiene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2019
B1, BOPI 12/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/32 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.12.31
(47)Data eliberării brevetului2019.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.04
 Data decăderii din drepturi2022.12.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2017 0102