For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2018 Examinarea preliminara 22.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 02.01.2019 Examinarea de fond 31.05.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2019 Eliberarea brevetului (C1) 14.02.2023 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 21.05.2024 14.08.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 14.02.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4631
(21)Numarul depozituluia 2018 0007
(22)Data depozitului2018.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, MD; DUCA Gheorghe, MD; SECARA Elena, MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activitate antiproliferativă şi citotoxică  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2019
B1, BOPI 05/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 277/00 (2006.01); C07C 279/00 (2006.01); A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/13 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.05.31
(47)Data eliberării brevetului2019.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.14
 Data decăderii din drepturi2023.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2018 0007