For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2018 Examinarea preliminara 06.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2018 Examinarea de fond 31.10.2019 Publicarea cererii (A2) 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 19.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 27.05.2024 19.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 19.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4744
(21)Numarul depozituluia 2018 0031
(22)Data depozitului2018.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de obţinere a biogazului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
A2, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C12M 1/00 (2006.01); C12M 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.19
 Data decăderii din drepturi2023.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2018 0031