For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.03.2019 Examinarea preliminara 25.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 25.06.2019 Examinarea de fond 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 26.02.2024 Valabil pana la 30.05.2024 26.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 26.02.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4693
(21)Numarul depozituluia 2019 0009
(22)Data depozitului2019.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.02.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2021
B1, BOPI 05/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 63/20 (2020.01); C12N 1/20 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0009