For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2019 Examinarea preliminara 03.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 04.09.2019 Examinarea de fond 31.12.2020 Publicarea cererii (A2) 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (C1) 17.04.2024 30.05.2024 Valabil pana la 30.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 30.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4766
(21)Numarul depozituluia 2019 0043
(22)Data depozitului2019.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2022
B1, BOPI 08/2021
A2, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23C 7/00 (2006.01); F23C 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0043