For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2019 Examinarea preliminara 21.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 21.08.2019 Examinarea de fond 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 31.05.2024 Valabil pana la 20.06.2024 31.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 31.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4702
(21)Numarul depozituluia 2019 0046
(22)Data depozitului2019.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPATARU Petru, MD; MAFTULEAC Alexei, MD; POVAR Igor, MD; PINTILIE Boris, MD; SPÎNU Oxana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare biologică a sedimentelor din apele reziduale  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2021
B1, BOPI 07/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/02 (2006.01); C02F 11/12 (2006.01); C02F 11/18 (2006.01); C02F 3/30 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C05F 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8189, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0046