For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 22.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 24.06.2020 Examinarea de fond 30.09.2021 Publicarea cererii (A2) 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (C1) 25.02.2024 06.03.2025 Valabil pana la 06.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 06.03.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4787
(21)Numarul depozituluia 2020 0021
(22)Data depozitului2020.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţii de orientare a panourilor fotovoltaice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2022
B1, BOPI 01/2022
A2, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02S 10/00 (2014.01); H02S 20/00 (2014.01); H02S 20/30 (2014.01); H02S 20/32 (2014.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0021