For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.10.2019 Constituirea depozitului national reglementar 11.05.2020 Tansformarea in CBI 11.05.2020 Examinarea preliminara 11.05.2020 Examinarea de fond 31.12.2020 Publicarea cererii (A2) 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (C1) 26.02.2024 05.06.2024 Valabil pana la 05.06.2025 Achitarea taxei de mentinere 05.06.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4791
(21)Numarul depozituluia 2020 0038
(22)Data depozitului2019.06.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Nicolai, MD; POSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a reţelei de nanofire de CuO-Fe2O3 pe suport de sticlă
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2019 0056 2020.05.11
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2022
B1, BOPI 02/2022
A2, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 40/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0038