For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.07.2020 Examinarea preliminara 09.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 09.09.2020 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea cererii (A2) 30.11.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2023 Eliberarea brevetului (C1) 20.04.2024 11.06.2024 Valabil pana la 11.06.2025 Achitarea taxei de mentinere 11.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4834
(21)Numarul depozituluia 2020 0055
(22)Data depozitului2020.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.11.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie planetară precesională
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2023
B1, BOPI 11/2022
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/20 (2006.01); F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F16H 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
(74)ReprezentantSOSNOVSCHI Victor, Str. Ghinta Latină 15, bloc.2, ap.88, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0055