For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.07.2020 Examinarea preliminara 27.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 27.10.2020 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea cererii (A2) 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 24.06.2025 Valabil pana la 24.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 24.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4810
(21)Numarul depozituluia 2020 0063
(22)Data depozitului2020.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BĂLAN Greta, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea cloro-{N-prop-2-en-1-il-N`-[1-(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2023
B1, BOPI 06/2022
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, SĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0063