For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2020 Examinarea preliminara 13.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea de fond 28.02.2022 Publicarea cererii (A2) 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (C1) 25.02.2024 26.08.2025 Valabil pana la 26.08.2026 Achitarea taxei de mentinere 26.08.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4815
(21)Numarul depozituluia 2020 0068
(22)Data depozitului2020.08.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANGOS Octavian, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD; SOBOR Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiGenerator termic eolian cu curenţi turbionari
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2023
B1, BOPI 07/2022
A2, BOPI 02/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 9/00 (2006.01); H05B 6/02 (2006.01); F24H 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, CERNEI Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0068