For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.11.2020 Examinarea preliminara 13.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 13.11.2020 Examinarea de fond 30.11.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2022 Eliberarea brevetului (C1) 27.05.2024 16.10.2025 Valabil pana la 16.10.2026 Achitarea taxei de mentinere 16.10.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4776
(21)Numarul depozituluia 2020 0076
(22)Data depozitului2020.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZOVAN Vasile, MD; FONARI Marina, MD; KRAVŢOV Victor, MD; SIMINEL Nikita, MD; COROPCEANU Eduard, MD; KULIKOVA Olga, MD; COSTRIUCOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD;
(54)Titlul inventieiPolimer coordinativ unidimensional al cadmiului (II) în baza liganzilor 1,2-bis(piridin-4-ilmetilen)hidrazină şi acid 2-aminobenzoic, care manifestă activitate fotoluminescentă şi capacitate de schimb al moleculelor de solvent
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2022
B1, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 3/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07D 213/90 (2006.01); C07C 229/52 (2006.01); C09K 11/06 (2006.01); C09K 11/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.16
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:11534, 2023.09.14
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD str. Ghenadie Iablocikin 5, MD 2069, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD str. Ion Creangă nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0076