For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2017 Eliberarea brevetului (Z) 17.04.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1062
(21)Numarul depozituluis 2015 0059
(22)Data depozitului2015.04.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2017
Y, BOPI 08/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/18 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01K 53/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2021.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2015 0059