For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (Z) 13.06.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1211
(21)Numarul depozituluis 2017 0075
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lungul stâlpului de beton armat al liniei electrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2018
Y, BOPI 11/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B66F 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Data decăderii din drepturi2022.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0075