For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.09.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.09.2017 Examinarea preliminara 27.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 28.11.2017 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 06.09.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1245
(21)Numarul depozituluis 2017 0096
(22)Data depozitului2017.09.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; PÎNZARU Iurie, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÂNU Igor, MD; ISAC Maria, MD; MIRON Aliona, MD; ROŞCA Angela, MD; IVASIUC Irina, MD; PÂNTEA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al hepatitei virale B la persoane cu expunere accidentală
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2018
Y, BOPI 04/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01); G01N 33/577 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2023.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0096