For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.10.2017 Examinarea preliminara 27.10.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.10.2017 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2018 Eliberarea brevetului (Z) 12.10.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1243
(21)Numarul depozituluis 2017 0101
(22)Data depozitului2017.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatolie, MD; DONU Sofia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de transmitere a două semnale prin linia cu pierderi
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2018
Y, BOPI 03/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04B 3/32 (2006.01); H04B 3/54 (2006.01); G01R 27/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.03.31
(47)Data eliberării brevetului2018.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.12
 Data decăderii din drepturi2022.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0101