For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.11.2017 Examinarea preliminara 25.01.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 24.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (Z) 17.10.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1262
(21)Numarul depozituluis 2017 0104
(22)Data depozitului2017.10.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Andrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de înregistrare a hologramelor optice şi a imaginilor raster
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 16/00 (2006.01); G03H 1/04 (2006.01); H01L 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.17
 Data decăderii din drepturi2022.10.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0104