For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.12.2017 Examinarea preliminara 16.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 19.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.09.2023 31.10.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1267
(21)Numarul depozituluis 2017 0108
(22)Data depozitului2017.10.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD; ROŞCA Oleg, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului spumant
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2017 0108