For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.01.2018 Examinarea preliminara 16.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 14.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 10.01.2023 Valabil pana la 29.05.2023 10.01.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1259
(21)Numarul depozituluis 2018 0002
(22)Data depozitului2018.01.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Vagin artificial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2018 0002