For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.01.2018 Examinarea preliminara 16.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 14.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (Z) 10.01.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1259
(21)Numarul depozituluis 2018 0002
(22)Data depozitului2018.01.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiVagin artificial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.10
 Data decăderii din drepturi2023.01.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10428, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD Str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2018 0002