For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2018 Examinarea preliminara 22.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 22.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 15.03.2023 Valabil pana la 24.09.2023 15.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1299
(21)Numarul depozituluis 2018 0017
(22)Data depozitului2018.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGDAN Nina, MD; NECRÎLOVA Liudmila, MD; CARTAŞEV Anatoli, MD; COEV Ghenadii, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a brânzei din lapte de capră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 19/032 (2006.01); A23C 19/05 (2006.01); A23C 19/064 (2006.01); A23C 19/068 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2018 0017