For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 16.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 16.11.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 25.06.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 28.02.2024 25.06.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1316
(21)Numarul depozituluis 2018 0063
(22)Data depozitului2018.06.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEPORDA Nicolae, MD; BURLACU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă sol-gel de obţinere a filmelor continue microcilindrice de oxid de zinc în înveliş de sticlă
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 09/2019
Y, BOPI 02/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.25
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13221, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2018 0063