For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2019 Examinarea preliminara 07.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.05.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (Z) 12.02.2024 Valabil pana la 20.06.2024 12.02.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1369
(21)Numarul depozituluis 2019 0011
(22)Data depozitului2019.02.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBalsam
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2020
Y, BOPI 09/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61K 125/00 (2006.01); A61K 135/00 (2006.01); C07D 311/32 (2006.01); C07F 9/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1647, 2020.02.11
Datele iniţiale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
Datele finale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10322, 2023.08.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0011