For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.04.2019 Examinarea preliminara 14.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 14.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2020 Publicarea cererii (U2) 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2021 Eliberarea brevetului (Z) 26.03.2024 Valabil pana la 21.06.2024 26.03.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1460
(21)Numarul depozituluis 2019 0037
(22)Data depozitului2019.03.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; ROTARI Doina, MD; MAŞNER Oleg, MD; BRADU Nina, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a spermatogenezei la berbeci în extrasezon
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2021
Y, BOPI 10/2020
U2, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/142 (2016.01); A23K 20/147 (2016.01); A23K 20/158 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); A61K 35/748 (2015.01); A61P 15/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.26
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14462, 2023.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0037