For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.10.2019 Examinarea preliminara 13.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2021 Publicarea cererii (U2) 30.06.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (Z) 26.02.2024 16.09.2024 Valabil pana la 16.09.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1544
(21)Numarul depozituluis 2019 0098
(22)Data depozitului2019.09.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUPERCĂ Rodion, MD; RABEI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbine eoliene cu ax vertical  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2022
Y, BOPI 06/2021
U2, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0098