For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2020 Examinarea preliminara 05.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 27.02.2024 27.12.2024 Valabil pana la 27.12.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1548
(21)Numarul depozituluis 2019 0138
(22)Data depozitului2019.12.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPAPCENCO Andrei, MD; BOLOGA Mircea, MD; POPOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru electroplasmoliza materiei prime vegetale
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 1/00 (2006.01); B01J 19/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8225, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0138