For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.02.2020 Examinarea preliminara 14.05.2020 Constituirea depozitului national reglementar 14.05.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 23.01.2023 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 19.05.2024 23.07.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 23.01.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1520
(21)Numarul depozituluis 2020 0001
(22)Data depozitului2020.01.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(54)Titlul inventieiSenzor de gaze toxice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.23
 Data decăderii din drepturi2023.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/s 2020 0001