For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.07.2020 Examinarea preliminara 04.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 04.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 09.06.2025 Valabil pana la 09.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1472
(21)Numarul depozituluis 2020 0060
(22)Data depozitului2020.06.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadejda, MD; BOZADJI Veaceslav, MD; REVENCO Ninel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al accidentului vascular cerebral ischemic la copii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0060