For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.07.2020 Examinarea preliminara 07.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 19.05.2024 22.06.2025 Valabil pana la 22.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1553
(21)Numarul depozituluis 2020 0067
(22)Data depozitului2020.06.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; TOACĂ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax orizontal cu control automat al puterii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0067