For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.09.2020 Examinarea preliminara 09.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 09.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (Z) 14.04.2024 26.08.2025 Valabil pana la 26.08.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1500
(21)Numarul depozituluis 2020 0106
(22)Data depozitului2020.08.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEDAŞ Vasile, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; BACIU Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect antihipertensiv
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2021
Y, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23F 3/00 (2006.01); A23F 3/34 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.26
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10420, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0106