For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.10.2020 Examinarea preliminara 22.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 29.12.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 10.09.2025 Valabil pana la 10.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1588
(21)Numarul depozituluis 2020 0110
(22)Data depozitului2020.09.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAN Oleg, MD; ABABII Nicolai, MD; TROFIM Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a senzorului de hidrogen stabil la umiditate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2022
Y, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0110