For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.10.2020 Examinarea preliminara 26.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (Z) 19.06.2024 21.09.2025 Valabil pana la 21.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1490
(21)Numarul depozituluis 2020 0115
(22)Data depozitului2020.09.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTEZATU Adriana, MD; ISTRATE Viorel, MD; BARBA Doina, MD; ŢURCANU Gheorghe, MD; LUCA Ecaterina, MD; URSU Cătălina, MD; ZLATOVCENA Alla, MD; ANTONOVA Natalia, MD; BODRUG Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al stărilor precanceroase gastrice morfologic schimbate  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2021
Y, BOPI 01/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/573 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0115