For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.10.2020 Examinarea preliminara 17.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 17.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (Z) 18.04.2024 23.09.2025 Valabil pana la 23.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1566
(21)Numarul depozituluis 2020 0118
(22)Data depozitului2020.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; SANDU Iuliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de eliminare a compuşilor fenolici şi naftochinonelor din pieliţa miezului de nuci Juglans Regia L.  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2022
Y, BOPI 10/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 5/40 (2016.01); A23L 25/00 (2016.01); B04B 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0118