For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.10.2020 Examinarea preliminara 10.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 10.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 29.09.2025 Valabil pana la 29.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1554
(21)Numarul depozituluis 2020 0121
(22)Data depozitului2020.09.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie zburătoare pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2022
Y, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 5/00 (2006.01); A01M 5/06 (2006.01); B64C 27/08 (2006.01); B64C 29/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10434, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, blocul 1, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0121