For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.11.2020 Examinarea preliminara 29.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2022 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 12.10.2025 Valabil pana la 12.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1563
(21)Numarul depozituluis 2020 0129
(22)Data depozitului2020.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIMINIUC Rodica, MD; ŢURCANU Dinu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţii şi procedeu de fabricare a cozonacului cu maia cu floră spontană
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2022
Y, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/00 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01); A21D 13/04 (2006.01); A21D 13/047 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.09.30
(47)Data eliberării brevetului2022.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0129