For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2021 Examinarea preliminara 09.04.2021 Constituirea depozitului national reglementar 09.04.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 27.02.2024 17.02.2026 Valabil pana la 17.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1579
(21)Numarul depozituluis 2021 0008
(22)Data depozitului2021.02.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de uscare a seminţelor de struguri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2022
Y, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 9/00 (2006.01); A23B 9/04 (2006.01); A23B 9/08 (2006.01); F26B 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0008