For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.05.2021 Examinarea preliminara 26.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (Z) 29.02.2024 14.04.2026 Valabil pana la 14.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1630
(21)Numarul depozituluis 2021 0029
(22)Data depozitului2021.04.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; STURZA Rodica, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CAPCANARI Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a băuturii nealcoolice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/00 (2006.01); A23L 2/02 (2006.01); C12J 1/00 (2006.01); C12J 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0029