For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2021 Examinarea preliminara 21.07.2021 Constituirea depozitului national reglementar 21.07.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 01.03.2024 23.04.2026 Valabil pana la 23.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1605
(21)Numarul depozituluis 2021 0035
(22)Data depozitului2021.04.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUHODOL Natalia, MD; COVALIOV Eugenia, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; CAPCANARI Tatiana, MD; BOIŞTEAN Alina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a beţişoarelor acloride (fără sare)
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/00 (2017.01); A21D 8/06 (2017.01); A21D 13/06 (2006.01); A21D 13/22 (2017.01); A21D 13/40 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0035