For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2021 Examinarea preliminara 22.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 22.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2022 Eliberarea brevetului (Z) 26.02.2024 29.07.2026 Valabil pana la 29.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1620
(21)Numarul depozituluis 2021 0064
(22)Data depozitului2021.07.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Violina, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; PATRAŞ Antoanela, RO; DESEATNICOVA Olga, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sosului funcţional
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2022
Y, BOPI 05/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 27/60 (2016.01); A23L 23/00 (2016.01); A23L 29/00 (2016.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); A23D 9/02 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0064