For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2021 Examinarea preliminara 23.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 30.09.2026 Valabil pana la 30.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1608
(21)Numarul depozituluis 2021 0083
(22)Data depozitului2021.09.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORDENIUC Gheorghe, MD; FALA Valeriu, MD; BÎZGAN Sergiu, MD; LACUSTA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al disfuncţiilor muşchilor masticatori  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0083