For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.10.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2021 Examinarea preliminara 09.03.2022 Constituirea depozitului national reglementar 09.03.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 21.05.2024 08.10.2026 Valabil pana la 08.10.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1628
(21)Numarul depozituluis 2021 0087
(22)Data depozitului2021.10.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; EFTENIUC Iulia, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al râiei auriculare la iepuri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2023
Y, BOPI 06/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01); C07C 39/23 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.10.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0087