For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.02.2022 Examinarea preliminara 06.04.2022 Constituirea depozitului national reglementar 06.04.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2023 Eliberarea brevetului (Z) 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 27.05.2024 02.02.2027 Valabil pana la 02.02.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1652
(21)Numarul depozituluis 2022 0007
(22)Data depozitului2022.02.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; LUPU Mihail, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; COLESNIC Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de acumulare a căldurii solare pentru seră
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/24 (2018.01); F24H 7/00 (2018.01); F24H 7/02 (2018.01); F24S 21/00 (2018.01); F24S 60/00 (2018.01); F24S 60/30 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.02.02
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13324, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0007