For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.03.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.04.2022 Examinarea preliminara 23.09.2022 Constituirea depozitului national reglementar 23.09.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2023 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 30.03.2027 Valabil pana la 30.03.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1689
(21)Numarul depozituluis 2022 0021
(22)Data depozitului2022.03.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru separarea ţesuturilor biologice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2023
Y, BOPI 05/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/02 (2006.01); A61B 17/3213 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.03.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0021